English Croatian French German Italian Japanese

 

 


EDUKACIJA I TE?AJEVI PDF Ispis E-mail

AKTUALNO:

Radujemo se Vaoj posjeti naim web stranicama, dobrodoli ste!

ESAPI - EducationSolutionAutomationProjectingIntegration

Vas poziva na jedan od naih seminara.

Vie od Seminara? Iskoristite naa znanja i iskustva!

Te?ajevi po standardu IEC 61131 ostvaruju kvalitetan ulazak u svijet automatizacije u industriji i zgradarstvu.

Na Trening centar je opremljen sa najsuvremenijim u?ilima za prijenos znanja i novih tehnologija, a seminari su koncipirani na  bazi automatizacije budu?nosti.

MOELLER SEMINARI I RADIONICE

PLC Easy 500/700
PLC Easy 800
Multifunkcijski display MFD-Titan
Programiranje s CoDeSys (osnove) za Moeller PLC sa XC200 i EC4P EasyControl
Programiranje s CoDeSys (strukturno) za Moeller PLC sa XC200 i EC4P EasyControl
DF / DV Moeller frekvencijski pretvara?i i soft starteri

NI NATIONAL INSTRUMENTS SEMINARI I RADIONICE

NI Multisim
NI Ultiboard
NI ELVIS
NI LabVIEW

PROGRAMIRANJE MIKROKONTROLERA u C-u SEMINARI RADIONICE

Razvojni sustav Atmel
Uvod u Atmel mikrokontrolere: programiranje i komunikacijsko su?elje
RS232 komunikacija sa ra?unalom - Asinkroni prijenos signala na sabirnici
Rad sa EEPROM-om - sinkroni prijenos signala na sabirnici
LCD prikaz podataka
Tipkovnica i 7-segmentni LED display
Pristupni sklopovi: AD pretvorba
Pristupni sklopovi: DA pretvorba
Upravljanje kora?nim - STEP motorom
Upravljanje smjerom i brzinom DC motora PWM i H-most
Mjerenje temperature digitalnim senzorom DS18B20
Mjerenje udaljenosti ultrazvu?nim senzorom MAXsonar
Prikupljanje podataka sa GPS prijemnika

Bilo bi nam zadovoljstvo da prisustvujete na nekom od naih predstoje?ih seminara.

Podjeli preko:

Facebook   
 
   
Copyright © 2010 by ESAPI