English Croatian French German Italian Japanese

 

 


TRENING CENTAR PDF Ispis E-mail

NI ELVIS u kombinaciji s Multisim i LabVIEW software ?ini jedinstvenu platformu za izradu strujnih krugova, simulaciju, ispitivanje i izradu prototipova za vjebe iz podru?ja elektrotehnike i ra?unalstva . Teoretska nastava, laboratorijske i radioni?ke vjebe u podru?ju elektrotehnike i ra?unalstva izvode se u suvremeno opremljenim u?ionicama i laboratorijima. Koristeci ovaj koncept u?enja ostvaruje se interakcija teoretske i prakti?ne nastave te aktivno sudjelovanje studenata i u?enika u stvaranju i izvo?enju vjebi kroz seminarske i maturalne radove.

Uporabom ra?unala i standardnih tehnologija grafi?ki programski jezici i virtualna instrumentacija omogu?uje izradu aplikacija prema vlastitim zahtjevima. To otvara neograni?ene mogu?nosti primjene u edukacijskim i znanstvenim ustanovama. Rad s istom sklopovskom i sustavnom podrkom omogu?uje kvalitetnu interakciju izme?u nastavnika teoretske nastave i radioni?kih vjebi te stvara ozra?je me?usobne suradnje i cjelovitosti edukacijskog procesa.


 

Podjeli preko:

Facebook   
 
   
Copyright © 2010 by ESAPI