Ispis

NEREGULIRANI MOTORNI POGONI S ASINKRONIM MOTOROM:

-IZRAVAN START MOTORA
-SA MOTORNO ZATITNOM SKLOPKOM
-SA GREBENASTOM SKLOPKOM, OSIGURA?EM I BIMETALOM
-IZRAVAN START MOTORA SA SKOLPNIKOM
-SA MOTORNO ZATITNOM SKLOPKOM
-SA OSIGURA?OM I BIMETALNOM ZATITOM
-LJEVI-DESNI START MOTORA SA SKLOPNICIMA
-SA MOTORNO ZATITNOM SKLOPKOM
-SA OSIGURA?OM I BIMETALNOM ZATITOM
-ZVJEZDA TROKUT START MOTORA
-SA MOTORNO ZATITNOM SKLOPKOM
-SA OSIGURA?OM I BIMETALNOM ZATITOM
-MEKO UPUTANJE MOTORA
REGULIRANI MOTORNI POGONI S ASINKRONIM MOTOROM:
-REGULACIJA BROJA OKRETAJA FREKVENCISKIM PRETVARA?EM

Podjeli preko:

Facebook