MIKROKONTROLERI Ispis

1. Uvod u Atmel mikrokontrolere: programiranje i komunikacijsko su?elje
2. RS232 komunikacija sa ra?unalom
3. LCD prikaz podataka
4. Tipkovnica i 7-segmentni LED display
5. Pristupni sklopovi: AD / DA pretvorba
6. Upravljanje kora?nim - STEP motorom
7. Upravljanje smjerom i brzinom DC motora PWM i H-most
8. Mjerenje temperature digitalnim senzorom DS18B20

Podjeli preko:

Facebook